OJT - On the Job Training

On the Job Training  הליווי מבוצע בזמן עבודה

יתרון השיטה הינו משוב מידי ממוקד ומקדם, על פי הצרכים והמשתנים "בזמן אמת". התהליך משלב בין התיאוריה למעשי ומאפשר הטמעה לאורך זמן ומאפשר לשקף את הממצאים האובייקטיביים והסובייקטיביים של המצב הנתון, בהתאם לאישיות הייחודית שאותה מלווים.  

בתהליך אנו מתייחסים למכלול משפיעים רלוונטיים, שפת גוף, העברת המסרים סמויים וגלויים, יכולות הקשבה, יכולות הנעה ושכנוע ועוד.
מפגשי OJTבשטח מתאימים כחלק מהטמעת שינויי, חניכה והדרכה ממוקדת, פיתוח אישי למנהלים ואנשי שטח, ולשימור תהליכים בארגון.

מתאים לאוכלוסיית

  מנהלי מכירות
  אנשי מכירות
  תועמלנים
  מוקדי שירות ומכירות
  מנהלי צוות

  מנהלי מרחב / אזור


 

 

נשמח להעמיד לרשותכם את הידע, הניסיון והכלים שנצברו לאורך השנים

טלפון
054-4330636

דוא"ל

nirit@b-z.co.il